Spring naar inhoud

BiSL

Voor de inrichting van functioneel beheer wordt in Nederland eigenlijk altijd BiSL (Business information Services Library) gebruikt. BiSL is voor functioneel beheerders erg herkenbaar en het is een goede leidraad voor de inrichting van functioneel beheer. Sterker nog: Klanten vragen niet of je functioneel beheer wilt inrichten, maar of je BiSL wilt implementeren. Toch zijn een aantal kanttekeningen wel op hun plaats. 

Wat is BiSL?

Professor Looijen heeft het ICT-domein ooit ingedeeld in drie deeldomeinen: technisch beheer (TB), applicatiebeheer (AB) en functioneel beheer (FB). Functioneel beheer beschrijft de werkzaamheden van CIO’s, informatiemanagers en Functioneel Applicatie Beheerders. Functioneel beheer zit in Nederland buiten de IT-organisatie en de meeste onderdelen van functioneel beheer worden niet beschreven in ITIL. BiSL is een model voor functioneel beheer. Het (oudere) zusje van BiSL is ASL, een model voor applicatiebeheer. ASL en BiSL zijn ontwikkeld door PinkRoccade en het intellectueel eigendom wordt beheerd door de ASL BiSL Foundation. ASL en BiSL zijn min of meer open standaarden. De eerste versie van BiSL kwam uit in 2005. Sindsdien is er eigenlijk geen verbeterde versie uitgebracht. In 2009 is een licht gewijzigde versie van ASL verschenen, ASL 2.

Het doel van functioneel beheer

Functioneel beheer is er voor verantwoordelijk dat de informatievoorziening en de IT optimaal bijdragen aan het succes van de onderneming of aan het succes van dat deel van de onderneming dat functioneel beheer vertegenwoordigt. Van functioneel beheer wordt dan ook verwacht dat het actief meedenkt aan de businessplannen en dat het de business vertegenwoordigt naar IT. Dat vergt een pro-actieve en assertieve houding naar business èn IT van functioneel beheer in alle geledingen (CIO – informatiemanager – Functioneel Applicatie Beheer)!

 Samenwerking

Functioneel Beheer, Applicatiebeheer en Technisch Beheer moeten zich steeds weer twee dingen afvragen:

  1. Hoe werken wij optimaal samen?
  2. Hoe vullen wij onze verantwoordelijkheid binnen die samenwerking optimaal in?

Het antwoord op de eerste vraag kan worden gegeven door processen in te richten, het antwoord op de tweede vraag juist niet. . ASL en BiSL geven vooral antwoord op de tweede vraag, maar dat vergt dus (!) dat we binnen ASL en BiSL afzien van de procesinsteek. ASL en BiSL dragen pas bij aan een succesvolle samenwerking tussen de drie domeinen als je ze bekijkt als een beschrijving van de verantwoordelijkheden. Voor de samenwerking tussen de domeinen liggen andere oplossingen veel meer voor de hand. ASL en BiSL moeten de samenwerking dus juist niet vormgeven maar zich beperken tot de gekozen opzet van verantwoordelijkheden. ASL en BiSL zijn geen procesmodellen, maar rolmodellen. ASL en BiSL beschrijven hoe je vanuit de rol bijdraagt aan de samenwerking en welke eisen je vanuit die rol mag stellen aan die samenwerking. Opdat de informatievoorziening en de IT optimaal bijdragen aan het succes van de onderneming! Wat is de rol van ASL en BISL? werkt dit principe verder uit.

BiSL als rolmodel

BiSL is dan ook eigenlijk geen procesmodel, BiSL beschrijft hoe FB optimaal bijdraagt aan die procesmatige samenwerking. In voetbaltermen: BiSL is niet een handleiding “hoe win ik een voetbalwedstrijd: basics voor samenspel”, maar BiSL is een handleiding “hoe word ik een goede linksback”. BiSL is helemaal geen procesmodel, BiSL is een rolmodel. Dit heeft geleid tot een heuse polemiek.

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: